Niels Juul Jensen

+45 26 86 20 00

njj@strukturforsyningen.dk
UK flag Dansk flag

Velkommen til STRUKTURforsyningen

De nye rammebetingelser inden for forsynings-sektoren og klimadagsordenen fordrer nytænkning. Nye energiteknologier, nye samarbejdsformer, nye selskabsstrukturer og fusioner er oplagte muligheder.

Danmark har en velfungerende forsyningssektor. Danskerne oplever kun sjældent og kortvarigt, at der mangler vand i hanerne, varme i radiatorerne, strøm i kontakten eller, at affaldet ikke bliver hentet. Det er et stærkt udgangspunkt for videreudvikling. Danmark har været på forkant med klimadagsordenen, men kører nu i et lavere gear.

Flere undersøgelser har vist, at der er et betydeligt potentiale for effektiviseringer i forsyningssektoren. For ejerne er det selvsagt strategisk vigtigt at realisere disse effektiviserings¬gevinster. Men den måde, hvorpå de bliver realiseret, har stor betydning for pris og kvalitet for forbrugerne samt for størrelsen af ejernes værdier. Nye forretningsmodeller har set dagens lys.

Omstillingen af energi og transportsystemerne i overensstemmelse med de Klimapolitiske målsætninger kræver tværgående indsigt i forsyningssektoren for at undgå ressourcespild.

Ligesom forsyningssektoren har betjent det danske samfund godt, vil STRUKTURforsyningen bistå forsyningssektoren med strategier og struktur i de forestående forandringsprocesser.

Med den rette strategi og forretningsmodel er det realistisk at effektivisere driftsomkostningerne med 20 % over 5 år.